ABOUT

อาหารเพื่อสุขภาพตรา “เห็ดยิ้ม” 
เกิดขึ้นจากความมีสำนึกต่อสังคม ที่ต้องการให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัยจากการรับประทานอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่าง ๆ และเป็นที่ทราบกันดีว่า ไต้หวัน เป็นแหล่งผลิตอาหารเจที่มีรสชาติอร่อยและหลากหลายรายการมากที่สุด ดังนั้นบริษัท อินโนเวชั่น เวจเจทาเรียน ฟู้ดส์ จำกัด จึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ(เจ)ระดับแนวหน้าของไต้หวัน มาร่วมกันสร้างสรรค์อาหารเพื่อสุขภาพ ตรา “เห็ดยิ้ม” เพื่อเป็นทางเลือกในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคชาวไทย
โดยสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ คือ ต้องถูกหลักอนามัย รสชาติต้องยอดเยี่ยม เข้าถึงง่ายสำหรับการบริโภค ทั้งในส่วนภาคธุรกิจร้านอาหาร หรือ ภายในครัวเรือน