เส้นทางชีวิตวัว ควาย สุดท้ายไปไหน


สัจธรรมประการหนึ่ง ที่ไม่อาจปฏิเสธได้ นั่นก็คือ สัตว์ก็รู้จักรักชีวิต เช่นดียวกับมนุษย์ รู้จักความเจ็บปวด การพลัดพราก สูญเสีย ไม่ต่างกับมนุษย์ซึ่งเรียกตนเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ

การฆ่าสัตว์ถือเป็นบาปอย่างหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา ในศีล 5 อันเป็นคุณธรรมเบื้องต้น ที่สอนให้มนุษย์รู้จักสำรวมกาย วาจา ได้กำหนด การ “ละเว้นจากการฆ่าสัตว์” ไว้เป็นข้อแรก แต่มนุษย์ก็ “ฆ่า” เพียงเพราะต้องการนำเนื้อและอวัยวะบางส่วนของสัตว์เหล่านั้นมาสนองความต้องการ การลิ้มรสของตนเท่านั้น

แม้แต่สัตว์ใหญ่ เช่น วัว ควาย ซึ่งถือกันว่าเป็นสัตว์ที่ให้คุณประโยชน์อนันต์ เพราะมีหน้าที่ไถนา ทำให้มนุษย์มีข้าวไว้เลี้ยงชีพ ก็ยังมิวายถูกจับมาฆ่า ก่อนการสิ้นอายุขัยโดยธรรมชาติ

ภาพของวัว ควาย นับร้อยๆตัว ที่ถูกขายมาไว้ในโรงฆ่าสัตว์มีเลขประหารเขียนด้วยสีแดงและน้ำเงินไว้ที่ลำตัว คอยคิวที่จะถึงวันสิ้นชีวิต ซึ่งก็คงไม่นานนัก หากเทียบกับความต้องการในการบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นทุกขณะ คือคำตอบที่เด่นชัดของความโหดร้ายในหัวใจคน

ชั่วชีวิตหนึ่ง เราอาจบริโภค เนื้อวัวหรือเนื้อกระบือ เป็นจำนวนนับหลายสิบตัว แต่จะมีสักกี่ครั้ง ที่เราเคยคิดว่าเราจะมีโอกาสช่วยไถ่ชีวิตสัตว์เหล่านี้ได้อย่างไรบ้าง

พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง “ธนาคารโค - กระบือ” เมื่อปี 2522 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน ไม่มีโอกาสที่จะมีโค กระบือ ไว้ใช้เป็นแรงงานของตนเอง ได้มีโอกาสเช่าหรือเช่าซื้อ โดยผ่อนส่งเป็นเวลานาน 3 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมปศุสัตว์ ได้สนองพระราชดำริดังกล่าวด้วยการดำเนินการช่วยเหลือ ในเบื้องต้นนั้นใช้กระบือของกรมปศุสัตว์เอง จำนวน 280 ตัว ต่อมาเมื่อข่าวธนาคารโค – กระบือ ได้รับการเผยแพร่ออกไปมากขึ้น ได้มีผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงินซื้อโค กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลมากขึ้นตามไปด้วย

อย่างไรก็ตาม จำนวนโค กระบือ ที่ได้รับบริจาค ก็ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากยังคงมีการซื้อขายโค กระบือ ส่วนหนึ่งให้กับโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งในปัจจุบัน มีอยู่ 2 แห่งใหญ่ๆ คือ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานี

ในแต่ละวัน มีโค กระบือ ถูกฆ่าจำนวนกว่าร้อยตัว ขณะที่มีผู้มาซื้อชีวิตโค กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับธนาคาร โค – กระบือ เพียง 1 – 2 ตัวเท่านั้น ไม่เพียงพอต่อกระแสความต้องการโค – กระบือ เพื่อใช้ในการไถนา ตามที่เกษตรกรในแต่ละจังหวัดขอมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จังหวัดในภาคอีสาน

เส้นทางชีวิตวัว ควาย ที่ทำคุณประโยชน์นับอเนกอนันต์ให้แก่มนุษยชาติ สุดท้ายกับมีคุณค่าแค่ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อสด 1 ชาม หรือ ลูกชิ้นปิ้งเพียง 1 ไม้ ให้มนุษย์ได้ลิ้มรสและสัมผัสกับคำว่า “เอร็ดอร่อย” เท่านั้น

วันนี้ หากท่านคิดจะทำบุญ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดี ลองหมุนหมายเลขโทรศัพท์ไปที่ 252 – 6941 หรือ 251 – 5136 – 8 ต่อ 191 ติดต่อขอบริจาคโค กระบือ ได้ที่ กรมปศุสัตว์

Credit:http://matiepoppy.multiply.com/reviews/item/275?&show_interstitial=1&u=%2Freviews%2Fitem

vegeterian, กินเจ,ชีวจิต, มังสวิรัต,อาหารเจ,เห็ดยิ้ม,ลูกชิ้น,ลูกชิ้นผัก,อาหารเพื่อ สุขภาพ,vegeterian, กินเจ,ชีวจิต, มังสวิรัต,อาหารเจ,เห็ดยิ้ม,ลูกชิ้น,ลูกชิ้นผัก,อาหารเพื่อ สุขภาพ,vegeterian, กินเจ,ชีวจิต, มังสวิรัต,อาหารเจ,เห็ดยิ้ม,ลูกชิ้น,ลูกชิ้นผัก,อาหารเพื่อ สุขภาพ,vegeterian, กินเจ,ชีวจิต, มังสวิรัต,อาหารเจ,เห็ดยิ้ม,ลูกชิ้น,ลูกชิ้นผัก,อาหารเพื่อ สุขภาพ,vegeterian, กินเจ,ชีวจิต, มังสวิรัต,อาหารเจ,เห็ดยิ้ม,ลูกชิ้น,ลูกชิ้นผัก,อาหารเพื่อ สุขภาพ,vegeterian, กินเจ,ชีวจิต, มังสวิรัต,อาหารเจ,เห็ดยิ้ม,ลูกชิ้น,ลูกชิ้นผัก,อาหารเพื่อ สุขภาพ,vegeterian, กินเจ,ชีวจิต, มังสวิรัต,อาหารเจ,เห็ดยิ้ม,ลูกชิ้น,ลูกชิ้นผัก,อาหารเพื่อ สุขภาพ,vegeterian, กินเจ,ชีวจิต, มังสวิรัต,อาหารเจ,เห็ดยิ้ม,ลูกชิ้น,ลูกชิ้นผัก,อาหารเพื่อ สุขภาพ,vegeterian, กินเจ,ชีวจิต, มังสวิรัต,อาหารเจ,เห็ดยิ้ม,ลูกชิ้น,ลูกชิ้นผัก,อาหารเพื่อ สุขภาพ,vegeterian, กินเจ,ชีวจิต, มังสวิรัต,อาหารเจ,เห็ดยิ้ม,ลูกชิ้น,ลูกชิ้นผัก,อาหารเพื่อ สุขภาพ,vegeterian, กินเจ,ชีวจิต, มังสวิรัต,อาหารเจ,เห็ดยิ้ม,ลูกชิ้น,ลูกชิ้นผัก,อาหารเพื่อ สุขภาพ,vegeterian, กินเจ,ชีวจิต, มังสวิรัต,อาหารเจ,เห็ดยิ้ม,ลูกชิ้น,ลูกชิ้นผัก,อาหารเพื่อ สุขภาพ,vegeterian, กินเจ,ชีวจิต, มังสวิรัต,อาหารเจ,เห็ดยิ้ม,ลูกชิ้น,ลูกชิ้นผัก,อาหารเพื่อ สุขภาพ,vegeterian, กินเจ,ชีวจิต, มังสวิรัต,อาหารเจ,เห็ดยิ้ม,ลูกชิ้น,ลูกชิ้นผัก,อาหารเพื่อ สุขภาพ,vegeterian, กินเจ,ชีวจิต, มังสวิรัต,อาหารเจ,เห็ดยิ้ม,ลูกชิ้น,ลูกชิ้นผัก,อาหารเพื่อ สุขภาพ,vegeterian, กินเจ,ชีวจิต, มังสวิรัต,อาหารเจ,เห็ดยิ้ม,ลูกชิ้น,ลูกชิ้นผัก,อาหารเพื่อ สุขภาพ,vegeterian, กินเจ,ชีวจิต, มังสวิรัต,อาหารเจ,เห็ดยิ้ม,ลูกชิ้น,ลูกชิ้นผัก,อาหารเพื่อ สุขภาพ,vegeterian, กินเจ,ชีวจิต, มังสวิรัต,อาหารเจ,เห็ดยิ้ม,ลูกชิ้น,ลูกชิ้นผัก,อาหารเพื่อ สุขภาพ,vegeterian, กินเจ,ชีวจิต, มังสวิรัต,อาหารเจ,เห็ดยิ้ม,ลูกชิ้น,ลูกชิ้นผัก,อาหารเพื่อ สุขภาพ,vegeterian, กินเจ,ชีวจิต, มังสวิรัต,อาหารเจ,เห็ดยิ้ม,ลูกชิ้น,ลูกชิ้นผัก,อาหารเพื่อ สุขภาพ,vegeterian, กินเจ,ชีวจิต, มังสวิรัต,อาหารเจ,เห็ดยิ้ม,ลูกชิ้น,ลูกชิ้นผัก,อาหารเพื่อ สุขภาพ,vegeterian, กินเจ,ชีวจิต, มังสวิรัต,อาหารเจ,เห็ดยิ้ม,ลูกชิ้น,ลูกชิ้นผัก,อาหารเพื่อ สุขภาพ,vegeterian, กินเจ,ชีวจิต, มังสวิรัต,อาหารเจ,เห็ดยิ้ม,ลูกชิ้น,ลูกชิ้นผัก,อาหารเพื่อ สุขภาพ,vegeterian, กินเจ,ชีวจิต, มังสวิรัต,อาหารเจ,เห็ดยิ้ม,ลูกชิ้น,ลูกชิ้นผัก,อาหารเพื่อ สุขภาพ,vegeterian, กินเจ,ชีวจิต, มังสวิรัต,อาหารเจ,เห็ดยิ้ม,ลูกชิ้น,ลูกชิ้นผัก,อาหารเพื่อ สุขภาพ,vegeterian, กินเจ,ชีวจิต, มังสวิรัต,อาหารเจ,เห็ดยิ้ม,ลูกชิ้น,ลูกชิ้นผัก,อาหารเพื่อ สุขภาพ,vegeterian, กินเจ,ชีวจิต, มังสวิรัต,อาหารเจ,เห็ดยิ้ม,ลูกชิ้น,ลูกชิ้นผัก,อาหารเพื่อ สุขภาพ,vegeterian, กินเจ,ชีวจิต, มังสวิรัต,อาหารเจ,เห็ดยิ้ม,ลูกชิ้น,ลูกชิ้นผัก,อาหารเพื่อสุขภาพ,